Polityka Cookies

1. ZAKRES ZASTOSOWANIA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1.1. Niniejsza Polityka prywatności (”Polityka prywatności”) ma zastosowanie do serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.awart.com.pl (”Serwis”). W przypadku braku akceptacji Polityki prywatności, prosimy o nie korzystnie z Serwisu.

1.2. Serwis prowadzony jest przez “AWART Aleksandra Wolska” z siedzibą w Warszawie (”Awart”) pod adresem ul. ul. N.Gąsiorowskiej 12 b 03-107 Warszawa, pod numerem NIP: 522-187-81-46, REGON: 012952079.

1.3. Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych niż wchodzące w skład Serwisu i prowadzone przez Awart, nawet jeżeli informacje o nich lub odpowiednie odnośniki (linki) znajdują się w Serwisie. Awart nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych.

2. DANE OSOBOWE

2.1. Awart szanuje prawo użytkowników do prywatności oraz dba ze szczególną starannością o ochronę ich danych osobowych.

2.2. Awart stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

2.3. Jeżeli Awart zbiera przy użyciu Serwisu dane osobowe użytkowników, zawsze informuje użytkowników o tym fakcie, a także o celu zbierania danych osobowych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymaga zgody użytkownika, Awart zwraca się o wyrażenie takiej zgody.

2.4. Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie jest Awart.

2.5. Awart zbiera i przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu.

2.6. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia oraz usunięcia. W celu realizacji tego prawa użytkownik powinien zwrócić się z odpowiednim żądaniem do Awart drogą mailową na adres: biuro@awart.com.pl lub telefoniczną pod numerem +48 (22) 425 91 06.

2.7. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

2.8. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne.

2.9. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

3. COOKIES

3.1. Serwis wykorzystuje pliki Cookies.

3.2. Cookie (”Ciasteczko”) jest to plik z informacją zapisywany przez serwer Awart na komputerze użytkownika. Informację tę serwer Awart odczytuje w trakcie jednego połączenia się z Serwisem z tego komputera.

3.3. Korzystanie z Ciasteczek nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych użytkowników ani żadnych informacji poufnych z ich komputerów.

4. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

4.1. Awart zastrzega sobie prawo do: wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, zmian zasobów Serwisu, a także modyfikacji lub nawet zakazu dostępu do Serwisu. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy Serwisu mogą, ale nie muszą być informowani o tym fakcie.